HEIJMANS

Logo Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, 

utiliteit en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Heijmans gaat terug tot 1923, toen Jan Heijmans in Rosmalen zijn stratenmakersbedrijf startte. In die tijd vernieuwend door als één van de eersten te starten met bitumineuze wegverhardingen. De naoorlogse wederopbouw geeft volop kansen te groeien, door het herstellen en aanleggen van wegen en vliegvelden. In 1993 krijgt Heijmans een notering aan de Amsterdam Exchanges. Daarmee is verdere groei mogelijk. Tegenwoordig creëert Heijmans ruimte door vernieuwende ideeën te lanceren en kleur te bekennen in de markt.

Uiteindelijk kunnen ideeën en oplossingen meer waarde genereren voor klanten, als ze ook goed zijn voor de leefomgeving. Als bouwer kunnen we juist daar het verschil maken. Logisch dan ook dat we er naar streven waardecreatie en maatschappelijke relevantie samen te brengen. Door gebouwen te realiseren die energie opleveren, in plaats van kosten. Plannen te ontwerpen die ruimte besparen en functies combineren en materialen her te gebruiken.

Heijmans is a listed company that combines activities related to property development, construction & technical services and infrastructure in the fields of Living, Working and Connecting. Our constant focus on quality improvements, innovation and integrated solutions enables us to generate added value for our clients. Heijmans realises projects for home buyers, companies and government entities and together we are building on the spatial contours of tomorrow.

The Heijmans story started with a builder. A road builder, to be precise. In 1923, at the age of twenty, Jan Heijmans started up a company which continued to grow over the years into something amazing. A Brabant-based family firm that developed from paving to building roads, to building homes, shops and company premises and to developing residential areas, shopping centres and business parks. Continually expanding and extending the boundaries. In all that time, creating and building continued to be part of our DNA.

Even today, we are still creators in our approach to projects. We imagine, advise, develop and design, always aimed at creating something. With heart and soul and common sense, we shape the spatial environment. We add things which may survive for a hundred years. A big responsibility yet an exciting challenge to be able to make our contribution. With the status and reputation of a listed company with over 4,500 people and a network of dedicated partners and suppliers.

0