MyTalentCompass (MTC) is een gepersonaliseerd e-portfolio dat je zowel tijdens je opleiding als later in het werkveld kan gebruiken.

We noemen het instrument een kompas omdat het je persoonlijk leerproces richting geeft. Het laat je toe leeractiviteiten (uitdagingen) te plannen, te monitoren, te evalueren en te documenteren waardoor je jezelf en ook anderen – indien je dit wenst – inzicht biedt in je professionele ontwikkeling.

Het Kompas daagt je uit om na te denken over je professionele identiteit waardoor je deze versterkt. Wat is belangrijk voor je? Wat zijn je sterke kanten? Welke professionele dromen heb je? In welke professionele context wil je terecht komen? …. Hierdoor krijg je meer zicht op de (professionele) wereld rondom je.

Met het kompas kan je je competenties, (specifieke) vaardigheden, expertise of talenten in kaart te brengen. Hiermee kan je illustreren waar je voor staat, wat je troeven, kwaliteiten, overtuigingen en principes zijn, welke uitdagingen je bent aangegaan. Aangezien werkveldpartners, werkgevers aangeven dat ze deze informatie erg belangrijk vinden, vormt je Kompas een mooie meerwaarde bij je diploma.

De doelstellingen of de uitdagingen die je je stelt kan je met behulp van tips op je groeipad tot een goed einde kan brengen. Coaches in de opleiding of op de werkplek kunnen je ook ondersteunen. Ze fungeren als vertrouwenspersoon of als klankbord.
De tips vind je terug bij het  . Achter het  kan je reflectievragen vinden.

Elk groeipad bevat 5 fasen. 

Je kiest zelf hoe je met dit instrument aan de slag gaat:

  • Je bepaalt zelf op welke vragen je een antwoord formuleert en hoe uitgebreid je dit doet.
  • Je kiest zelf hoe je dit antwoord in je Kompas plaatst. Dit kan in tekstvorm of door foto’s, film- of geluidsfragmenten toe te voegen.
  • Je bepaalt zelf hoeveel uitdagingen je wil aangaan.
  • Wanneer je vast loopt in je groeiproces kan je contact opnemen met je coach. Stuur hem of haar een  
  • Je bepaalt zelf wie je toegang geeft tot je Kompas, voor wie wat zichtbaar is.
  • Je kan aan andere gebruikers vragen om hun Kompas te bekijken. Je kan dan ook feedback geven op de uitdagingen die ze aangaan. Bekijk ook hoe anderen hun leerproces aanpakken, je kan er beslist iets van opsteken.

Droom, denk, durf, doe en zet door.
(E. Musk)

 

 

[template V2 - 201809]
0
Categorieën: Hulp