Vraag feedback of zoek hulp

Feedback vragen aan je stagebegeleider, mentor of leidinggevende.
Feedback vragen aan je medestudenten, peers of collega’s.
Feedback vragen binnen je netwerk (bv. connecties in de jeugdbeweging, een oom of tante, een oud-collega, een ervaringsdeskundige,…)
Hulp zoeken bij medestudenten, stagebegeleiders, mentoren, collega’s of anderen wanneer je iets op je stage, of op het werk niet begrijpt.

Zoek informatie

Overleggen met collega’s tijdens vergaderingen, bijeenkomsten of maak een praatje tussendoor (tijdens de middagpauze, aan het koffieautomaat)
Ontmoeten van werknemers van andere organisaties, andere medestudenten op conferenties, workshops, beurzen en themabijeenkomsten.
Anderen binnen je netwerk ontmoeten (bv. vrienden, familieleden, oud-collega’s,…)
Participeren in projectgroepen om werkproblemen aan te pakken.
Bijwonen van lezingen van gastsprekers.

Zoek op of lees

Lezen en bestuderen van cursussen, boeken, tijdschriften, multimedia, weblinks, blogs
Volgen van een (extra) opleiding, een gevolgde cursus opnieuw openslaan of een seminarie volgen. .
Volgen van een opleiding via de computer (e-learning,…).

Leer op de werkplek

Stage lopen.
Een kijkje nemen bij medestudenten, collega’s.
Een demonstratie van iets door een collega of medestudent.
Werkinstructies of formele richtlijnen volgen.
Hulpmiddelen gebruiken om je job uit te oefenen.
Het introductieprogramma voor nieuwkomers volgen.
Op de werkplek leren door bv. een collega te volgen.
Reflecteren over hoe je je job beter kan uitvoeren.
Experimenteren met nieuwe manieren om je werk uit  te voeren.
Een berekende gok doen om te leren of te experimenteren.

Bied hulp, informatie en feedback aan anderen

Medestudenten, peers of collega’s helpen bij zaken die met hun werk te maken hebben.
Je stagebegeleider, mentor of leidinggevende helpen bij zaken die met hun werk te maken hebben.
anderen helpen wanneer ze emotionele steun nodig hebben.
Feedback geven aan medestudenten, peers of collega’s.

Zoek of creëer zelf een context (waarin je met plezier aan een uitdaging kan werken of je passie, talent kan inzetten)
bv. in de opleiding (volg een keuzevak, een keuzestage), op je werkplek, thuis, de jeugdbeweging, een studentenjob, een sportclub,…

0
Categorieën: Hulp