Het is algemeen bekend dat de transitie van opleiding naar werkveld niet altijd vlekkeloos verloopt en heel wat uitdagingen met zich meebrengt. Het onderwijsontwikkelingsproject ‘MyTalentcompass’ (MTC) is een reflectie- en leerinstrument met bijhorende begeleidingspraktijk dat in verschillende opleidingen en werkvelden kan gebruikt worden. Dit dubbele gebruik, de koppeling van coaching aan het instrument en de gezamenlijke uitwerking door studenten, starters, opleiders en werkveldvertegenwoordigers maken dit project vernieuwend. Het ‘Kompas’ moet studenten en (startende) werknemers een persoonlijk richtinggevend instrument bieden dat de transitie faciliteert en expertiseontwikkeling en levenslang leren duurzaam stimuleert.

MyTalentCompass is een gepersonaliseerd e-portfolio dat gebruikers toelaat om hun professionele ontwikkeling in eigen handen te nemen. Het ‘Kompas’ daagt hen immers uit om na te denken over hun professionele identiteit waardoor deze versterkt wordt: “Wat is belangrijk voor me? Wat zijn mijn sterke kanten? Welke professionele dromen heb ik? In welke professionele context wil ik terecht komen?” …. Hierdoor krijgen studenten en (startende) werknemers meer zicht op de (professionele) wereld rondom hen. Bovendien stelt het hen in staat om hun huidige competenties, specifieke vaardigheden, expertise of talenten in kaart te brengen en te delen met anderen.

Gebruikers stellen zich een aantal doelen of uitdagingen die ze met behulp van tips op het groeipad tot een goed einde kunnen brengen. Hierdoor krijgen ze de kans een eigen route uit te stippelen om hun dromen na te jagen waardoor de intrinsieke motivatie en het engagement voor het leerproces versterkt wordt. Met een concrete droom in het achterhoofd worden ze uitgedaagd om voor zichzelf doelen te formuleren, leeractiviteiten te plannen, proactief hun leerproces in eigen handen te nemen. Coaches in de opleiding of op de werkplek ondersteunen dit proces. Ze fungeren als vertrouwenspersoon of als klankbord.

Dit project wordt momenteel uitgerold in verschillende studiegebieden van de Odisee hogeschool. De waaier aan werkveldpartners is logischerwijs heel breed. Zowel onderwijskoepels, bedrijven, ziekenhuizen, kleinere en grotere organisaties denken en werken mee.

Dit digitaal prototype van MyTalentCompass werd in academiejaar 2017-2018 uitgewerkt en getest in verschillende opleidingen.
Op basis van feedback van gebruikers, coaches en stagebegeleiders werd het prototype verfijnd en werden wireframes uitgewerkt die de start vormen van de ontwikkeling van een professionele leeromgeving die in diverse opleidingen en werkvelden gebruikt kunnen worden. Momenteel ontwikkelen we samen met een ICT-bedrijf een performante digitale leeromgeving waarmee je vanaf september 2019 aan de slag kan gaan.

 

 

0