MyTalentCompass is een persoonlijk instrument dat je toelaat om je huidige competenties, specifieke vaardigheden, expertise of talenten in kaart te brengen en je professionele ontwikkeling in eigen handen te nemen.
Bovendien zal het Kompas je ook uitdagen om na te denken over je professionele identiteit waardoor je deze versterkt.
Wat is belangrijk voor je? Wat zijn je sterke kanten? Welke professionele dromen heb je? In welke professionele context wil je terecht komen? …. Hierdoor krijg je meer zicht op de (professionele) wereld rondom je.
Je kan jezelf een aantel doelen of uitdagingen stellen die je met behulp van tips op je groeipad tot een goed einde kan brengen. Coaches in de opleiding of op de werkplek kunnen je ook ondersteunen. Ze fungeren als vertrouwenspersoon of als klankbord.